Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe – Općina Severin
Severin – izvješće o troškovima (002)
 Cjenik dimnjačarskih usluga

PLAN NABAVE OPCINE SEVERIN ZA 2021

PLAN NABAVE OPCINE SEVERIN ZA 2020

IZJAVA O JAVNOJ NABAVI

Popisa gospodarskih subjekata s kojima je Općina Severin kao javni naručitelj u sukobu interesa

Financijsko izvješće za 1.1.-30.6.2020.g

Odluka-usvajanje izvještaja za perod od 01.01. do 30.06.2020. godine 2020_
POTVRDA O PREUZIMANJU 06-202020210309_20283332
REFERENTNA STRANICA 06-202020210309_20295125
FIN 06-2020

Financijsko izvješće za 2019.g

  1. Referentna_2019
  2. Prihod-Rashod_2019
  3. Bilanca_2019
  4. Rashodi_2019
  5. Obaveze_2019
  6. Bilješke 12-2019

Bagatelna nabava

Izviješće o bagatelnoj nabavi za 2015. godinu

Javna nabava

Izviješće o javnoj nabavi za 2015. godinu

Sponzorstva i donacije

Popis sponzorstava i donacija Općine Severin za 2015. godinu

 

Izviješća 2016. godine

Godišnje_izvjesće – o provedbi Zakona na pristup informacijama za 2015. godinu

Skip to content