Izjava o pristupačnosti

Općina Severin nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 02.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu Općine Severin koje se nalazi na adresi http://severin.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica Općine Severin http://severin.hr/ djelomično je usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Određene datoteke nisu dostupne u strojno-čitljivom obliku, jer nisu nastale pretvorbom izvorišne word datoteke u pdf, već skeniranjem. Trenutno ne postoji alternativa određenim datotekama, prijedlog je unos datoteka u strojno čitljivom obliku što je više moguće, kako bi datoteke bile čitljive čitačima ekrana
  • Određene slike sadrže tekst a nisu logotip. Postoji tek nekoliko takvih slika, te postoji opis na sliku unutar title atributa za sliku koji je relevantan
  • STRUKTURALNI ELEMENTI ZA ODVAJANJE CJELINA. Ne koriste se strukturalni elementi (header, footer, nav, section, article, aside) za odvajanje cjelina. Ne postoje odgovarajuće alternative te ih je potrebno pridružiti predlošku/predlošcima stranica
  • PORAVNANJE TEKSTA. Određeni naslovi kao i poveznice nisu poravnati lijevo. Preporuka je tekst poravnati lijevo.
  • Slider se samostalno pokreće i zaustavlja, nije moguće upravljati sa njim. Preporuka ubaciti određene funkcije kako bi mogli upravljati istim.

 

Općina Severin radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. listopada 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Općine Severin.

Izjava je zadnji put preispitana 21. listopada 2020. Općina Severin redovito će revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini sadržaji bili nepristupačni.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Severin.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice Općine Severin korisnici mogu uputiti na:

Adresa: Severin 137, 43274 Severin

Tel: + 385 43 889 010

E mail: opcina-severin@bj.t-com.hr

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr

 

Skip to content