I. Izmjena Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini

Na temelju članka 11. stavka 5. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22) i članka 47. Statuta Općine Severin (Službeni glasnik Općine Severin 1/21) načelnik Općine Severin donosi I. Izmjene Plana savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u 2023. godini.

Skip to content