Avatar for Marko Vidaković
Marko Vidaković

Donesena je Odluka o isplati prigodne naknade – USKRSNICE
Objave

Donesena je Odluka o isplati prigodne naknade – USKRSNICE

Donesena je Odluka o isplati prigodne naknade – USKRSNICE u iznosu od 30,00 eura. Umirovljenicima s prebivalištem na području Općine Severin, Korisnicima zajamčene minimalne naknade s područja Općine Severin, Osobama koje primaju osobnu invalidninu s područja Općine Severin, Osobama koje udovoljavaju kriterijima za ostvarivanje pomoći sukladno Programu socijalnih potreba Općine Severin...


Skip to content