Poziv za testiranje kandidata

Poziv za testiranje kandidata

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidatima
prijavljenim na javni natječaj za referenta Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Severin (Narodne novine broj 1323/2020)

Poziv povjerenstva kandidatima referent 2020(1)