POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE ODVOJAK STARINE 2 | ODVOJAK STARINE 3 (Evidencijski broj nabave PJN 7/19-2)

Poziv za dostavu ponuda lipanj 2019_2

Obrazac I – Tabela realiziranih projekata

prilog II – troškovnik odvojak strarine 2 i 3

prilog III – Izjava o nekažnjavanju