PLAN NABAVE Općine Severin za 2016. godinu

Na temelju članka 20. stavka 1. i 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i općinski načelnik Općine Severin dana 21. siječnja 2016. godine donosi

PLAN NABAVE Općine Severin za 2016. godinu

Članak 1.

Ovim Planom nabave za 2016. godinu (dalje: Plan nabave) određuje se nabava roba, usluga i radova Općine Severin, Severin 137, 43274 Severin, OIB: 08666646178,  kao javnog naručitelja.

 Članak 2.

Plan nabave temelji se na Proračunu Općine Severin za 2016. godinu i donosi se za proračunsku godinu, a sadrži predmet nabave, evidencijski broj nabave, procijenjenu vrijednost nabave, naznaku vrste postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II.B Zakona, sklapa li se ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, planirani početak postupka, planirano trajanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma.