Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Severin koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i statutom, te je izabrano neposrednim i tajnim glasovanjem na način određen izbornim zakonom.

Mandat vijećnika Općinskog vijeća traje četiri godine.

Općinsko vijeće ima 10 vijećnika (u tom broju je uključen i jedan vijećnik iz redova nacionalne manjine).

Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

 

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Severin je Branko RaičkovićSDP,

a zamjenik predsjednika je Ivan Ovčariček – HDZ

Vijećnici:

IVAN BAŽULIĆ – HDZ

DAMIR HAJTIĆ  – HDZ

MIRO KOLIĆ – SDP

ŽELJKO KRAPEC – HSS

EMIL KUŠTRIĆ – SDP

MARINKO MITROVIĆ – HSS

JASMIN MOROSAVLJEVIĆ – HDZ

IVAN OVČARIĆEK – HDZ

BRANKO RAIČKOVIĆ – SDP

STJEPAN ŠOŠTARKO – HSS