Općinsko vijeće

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SEVERIN

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo Općine Severin, koje donosi akte u okviru djelokruga jedinice lokalne samouprave, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom, te je izabrano neposredno tajnim glasovanjem na način određen izbornim zakonom.
Mandat vijećnika Općinskog vijeće traje četiri (4) godine.
Općinsko vijeće ima deset (10) vijećnika (u tom broju je uključen i jedan vijećnika iz redova nacionalne manjine).
Vijećnici nemaju obvezujući mandat i nisu opozivi.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Severin je Jasmin Morosavljević – HDZ,
a zamjenik predsjednika Velimir Mareš – HSS.
Vijećnici:
Bažulić Ivan – HDZ
Bota Goran – HDZ
Hajtić Damir – HDZ
Kolić Miro – SDP
Kovačić Krešimir – HSS
Mareš Velimir – HSS
Mitrović Marinko – nezavisni vijećnik
Morosavljević Jasmin – HDZ
Sabolović Sanela – HDZ
Verić Nebojša – HSS