LOKALNI IZBORI II. KRUG

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SEVERIN

Na osnovi članka 97. stavka 1. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Severin izabran je Žarko Žgela,

a za zamjenika općinskog načelnika Stevo Fučak.

REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SEVERIN 4. LIPNJA 2017925

KONAČNI REZULTATI IZBORA ZA OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE SEVERIN928