J. U. O. dokumenti

Financijsko izvješće za 2019.g

  1. Referentna_2019
  2. Prihod-Rashod_2019
  3. Bilanca_2019
  4. Rashodi_2019
  5. Obaveze_2019
  6. Bilješke 12-2019

Bagatelna nabava

Izviješće o bagatelnoj nabavi za 2015. godinu

Javna nabava

Izviješće o javnoj nabavi za 2015. godinu

Sponzorstva i donacije

Popis sponzorstava i donacija Općine Severin za 2015. godinu

 

Izviješća 2016. godine

Godišnje_izvjesće – o provedbi Zakona na pristup informacijama za 2015. godinu