J. U. O. dokumenti

Bagatelna nabava

Izviješće o bagatelnoj nabavi za 2015. godinu

Javna nabava

Izviješće o javnoj nabavi za 2015. godinu

Sponzorstva i donacije

Popis sponzorstava i donacija Općine Severin za 2015. godinu

 

Izviješća 2016. godine

Godišnje_izvjesće – o provedbi Zakona na pristup informacijama za 2015. godinu