Objave...

Jedinstveni javni poziv za financiranje udruga

Jedinstveni javni poziv za financiranje

programa/projekata u kulturi, sportu i sportskim aktivnostima, socijalnim potrebama, drugih područja od interesa za opće dobro na području Općine Severin za 201...

Pročitaj

P O Z I V NA PREZENTACIJU

Pozivamo Vas na edukaciju i informiranje na temu:

PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE

SUSTAV REDOVITIH PREGLEDA STROJEVA ZA PRIMJENU PESTICIDA

POZIV AGRONET

Pročitaj

Financijsko izviješće – Marinko Mitrović

Objava financijskog izvještaja nezavisnog vijećnika Marinka Mitrovića za 2018. godinu

Marinko MItrović objava fin.izvj. za 2018.

Pročitaj

Objava Izvještaja proračuna za 2018. godinu

Objava Izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje 1...

Pročitaj

Proračun općine Severin za 2019. godinu

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” br.87/08, 136/12 i 15/15) i članak 31...

Pročitaj