POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA – REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA REKONSTRUKCIJE NERAZVRSTANE CESTE ODVOJAK STARINE 2 | ODVOJAK STARINE 3 (Evidencijski broj nabave PJN 7/19-1)

poziv za dostavu ponude Starine

Obrazac I – Tabela realiziranih projekata

prilog I – Ponudbeni list 

prilog II – troškovnik odvojak Starine 2 i 3

prilog III – Izjava o ne kažnjavanju